Legalització

Legalització

Enginyeria i instal·lador propis.
Confeccionem i executem el Projecte Elèctric de Legalització, i realitzem tots els tràmits necessaris amb l’Administració perquè la seva instal·lació elèctrica temporal estigui totalment legalitzada i compleixi la normativa vigent.
Disposem d’Enginyer Elèctric col·legiat i Instal·lador Especialista en Baixa Tensió propis i som empresa instal·ladora.

Gestió de carburant

Empresa Subministradora Elèctrica, CAU SE00008L2013A. Subministrament de carburant per la generació d’energia elèctrica.

SOL·LICITA PRESSUPOST