Els nostres generadors elèctrics i de llum tenen motors dièsel amb regulació electrònica i compliment de la normativa EU Stage.

Reducció del consum de combustible en els nostres grups electrògens, motors amb injecció electrònica i utilització d’olis sintètics de llarga durada.

Motors que funcionen a gas liquat. Mínim impacte ambiental i mínimes emissions en un grup pioner i Ecològic.

Motors elèctrics a gasolina amb Tecnologia Inverter.

Estalvi energètic. Estudiant les necessitats reals d’energia a consumir en el teu lloguer/manteniment dels teus grups electrògens. Estudis ja realitzats amb esdeveniments repetitius han produït un estalvi d’un 30% de la potència instal·lada del total de la potència dels nostres generadors elèctrics.

Incorporació de transformadors separadors. Reducció d’un 50% a l’impacte ambiental en serveis escenogràfics. No són necessaris grups diferenciats per il·luminació i so en els grups electrògens.

Reducció sonora i estanquitat en els nostres grups electrògens, siguin petits o grans, de gasolina o dièsel.

Kiloenergia assumeix la retirada i gestió de residus generats pels manteniments i revisions com a empresa autoritzada per l’Agència de Residus amb el núm. P-611531.