Qui és el responsable del tractament de les teves dades?

El responsable del tractament de les teves dades és l’empresa KILOENERGIA Grups Electrògens i Servei, SL, amb CIF: B-65612798, adreça postal C/Romaní, 8 – Pol. Ind. Castellbisbal Sud – 08755 Castellbisbal (Barcelona), que té així mateix registrada la marques Kiloenergia. Pots posar-te en contacte amb KILOENERGIA Grups Electrògens i Servei, SL per a qualsevol aspecte relacionat amb aquesta política de privacitat, en l’adreça de correu electrònic: kiloenergia@kiloenergia.com

 

Quina és la finalitat del tractament de les teves dades personals?

En KILOENERGIA Grups Electrògens i Servei, SL tractem la informació que ens facilites amb les següents finalitats:

Gestionar l’enviament d’informació i prospecció comercial, remetre butlletins (newsletters), ofertes de productes i serveis que puguin ser del seu interès així com per a millorar la seva experiència com a client. En cas de contractació dels béns i serveis oferts, per a mantenir la relació contractual, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora del servei.

També utilitzarem tot tipus de cookies que considerem adequats a la nostra marca.

Et recordem que pots oposar-te a l’enviament de comunicacions comercials per qualsevol via i en qualsevol moment, remetent un correu electrònic a l’adreça indicada anteriorment.

Els camps d’aquests registres són d’emplenament obligatori, sent impossible realitzar les finalitats expressades, si no s’aporten aquestes dades.

 

Com hem obtingut les teves dades?

Les dades personals que tractem en KILOENERGIA Grups Electrògens i Servei, SL procedeixen: o bé de la pròpia web, correu electrònic, missatgeria instantània o correu postal de la nostra empresa o d’empreses del grup.

Les categories de dades que tractem són: dades d’identificació (nom complet), adreces de correu electrònic, informació comercial, dades econòmiques. També informem que no obtenim dades especialment protegides de manera habitual. Si arriben a la nostra empresa dades especialment protegides els protegirem d’acord amb la normativa vigent.

 

Per quant temps conservarem les teves dades?

Les dades personals proporcionades a través dels nostres formularis es conservaran durant un termini de deu anys a partir de l’última confirmació del seu interès. També es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil. Es faran desaparèixer quan se sol·liciti la seva supressió o portabilitat per l’interessat.

 

Legitimació

El tractament de les seves dades personals és necessari per al compliment de les obligacions legals derivades del Reial decret 1720/2001 de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal.

La base legal per al tractament de les teves dades és l’execució de la subscripció en línia al blog o al formulari de contacte de la web o a través d’un formulari que has emplenat en un dels nostres esdeveniments presencials.

El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, en tant que t’informem posant a la teva disposició la present política de privacitat, que després de la lectura d’aquesta, en cas d’estar conforme, pots acceptar mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com el marcat d’una casella disposada a aquest efecte.

L’oferta de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució de serveis o el lliurament de productes pendents.

En cas que no ens facilitis les teves dades o els facis de manera errònia o incompleta, no podrem atendre la teva sol·licitud, resultant del tot impossible proporcionar-te la informació sol·licitada o dur a terme la contractació dels serveis.

 

Destinataris als quals es comunicaran les teves dades

Les dades recollides a través d’aquesta web es comuniquessin a altres empreses del grup empresarial per a fins administratius interns, inclòs el tractament de dades personals de clients o empleats. KILOENERGIA Grups Electrògens i Servei, SL, i a qui es comuniquin les dades, s’han compromès al compliment de les disposicions normatives d’aplicació en matèria de protecció de dades, en el moment de la seva contractació.

 

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Com a interessat que ens has proporcionat les teves dades personals, tens ple dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant les teves dades personals, i en concret estàs facultat per a exercitar els següents drets que la normativa en matèria de protecció de dades et reconeix, conforme al que es preveu en aquesta:

– Dret d’ACCÉS a les teves dades personals

– Drets de sol·licitar la RECTIFICACIÓ de les dades inexactes

– Dret de sol·licitar la seva SUPRESSIÓ quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits.

– En determinades circumstàncies, podràs sol·licitar la LIMITACIÓ DEL TRACTAMENT de les teves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

– En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran exercitar el seu dret d’OPOSICIÓ al tractament de les seves dades. Deixarem de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

– En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podràs sol·licitar el seu dret a la PORTABILITAT de les dades.

Podràs exercir tals drets dirigint una comunicació a l’adreça postal i/o de correu electrònic que es fa constar en l’apartat 1. “Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?”

A més, en cas que s’hagi vulnerat qualsevol dels teus drets, l’interessat té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), en C/ Jorge Juan, 6, 28001-Madrid o a través de la seu electrònica de l’AEPD: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/