Generador elèctric super-insonoritzat Generador elèctric super-insonoritzat

Generador elèctric super-insonoritzat Generador elèctric super-insonoritzat Generador elèctric super-insonoritzat Generador elèctric super-insonoritzat

Grup Electrogen 40-400kVA

GENERADOR ELÈCTRIC SUPER-INSONORITZAT
40 / 60 / 100 / 200 / 400 kVA

Grups Electrògens Super-Insonoritzats (menys de 55 dB) dièsel que incorporen motors d’última generació EU Stage, amb regulació electrònica (reducció de consum i baixes emissions). Compleixen amb les directives municipals de nivell sonor durant la nit. Especialment dissenyats per a Cinema, TV, Publicitat o esdeveniments que precisin una molt baixa incidència acústica.

Quadres de comandament de fàcil utilització. Els dipòsits de combustible són d’alta capacitat i la bancada és estanca.

La sortida elèctrica està protegida amb interruptor automàtic i protecció diferencial (regulable en temps i sensibilitat). Incorporen un quadre amb diverses bases auxiliars (Cetac) integrades i proteccions independents.

Els Grups Electrògens Super-Insonoritzats, fins a 100 kVA, es transporten mitjançant remolc, i per als de major potència disposem d’un sistema d’autodescàrrega o bé amb mini-plataforma pel que amb ells no és necessari l’ús de cap grua per a les labors de càrrega/descarrega.

 BAJO CONSUMO HIGIENIZADO

Grup Electrogen PARAL·LEL >60kVA

GENERADOR ELÈCTRIC SUPER-INSONORITZAT EN PARAL·LEL
60 / 100 / 200 / 400 kVA

Màxima seguretat en la instal·lació elèctrica.
Tots els nostres grups, a partir de 60 kVA, es poden connectar en Paral·lel, creant seguretat en el sistema elèctric.

La connexió en Paral·lel permet dotar a la instal·lació de la màxima seguretat, en cas de fallada elèctrica, emprant un sistema redundant. Poden instal·lar-se des d’una parella fins a diversos generadors i de potències diferents. En cas de fallada d’un dels grups electrògens, l’altre assumirà immediatament la plena càrrega de la instal·lació, i el més important, sense pas per “zero elèctric” pel que ningú tindrà conseqüències.

 BAJO CONSUMO HIGIENIZADO PARALELO

Generador elèctric super-insonoritzat el paral·lel Generador elèctric super-insonoritzat el paral·lel Generador elèctric super-insonoritzat el paral·lel Generador elèctric super-insonoritzat el paral·lel

SOL·LICITA PRESSUPOST