Grup Electrogen 30-1000kVA

GENERADOR ELÈCTRIC INSONORIZATZAT
30 / 40 / 50 / 60 / 80 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 1000 kVA

Grups Electrògens dièsel que incorporen motors d’última generació EU Stage, amb regulació electrònica (reducció de consum i baixes emissions).

Quadres de comandament de fàcil utilització. Els dipòsits de combustible són d’alta capacitat i la bancada és estanca.

La sortida elèctrica està protegida amb interruptor automàtic i protecció diferencial (regulable en temps i sensibilitat). Incorporen un quadre amb diverses bases auxiliars (Cetac) integrades i proteccions independents.

Els Grups Electrògens, fins a 200 kVA, van implementats sobre remolc, i es poden traslladar en vehicle 4×4 facilitant així els accessos. En cas necessari, possibilitat de lliurament d’aquests grups estàtics.

 BAJO CONSUMO HIGIENIZADO

Grup Electrogen PARAL·LEL >60kVA

GENERADOR ELÈCTRIC INSONORITZAT EN PARAL·LEL
60 / 80 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 1000 kVA

Tots els nostres grups, a partir de 60 kVA, es poden connectar en Paral·lel. En fer-ho se’ns ofereixen dues possibilitats: dotar de seguretat al sistema elèctric o augmentar la potència elèctrica subministrada (sumant les potències dels grups implementats).

La connexió en Paral·lel permet dotar a la instal·lació de la màxima seguretat, en cas de fallada elèctrica, emprant un sistema redundant. En cas de fallada d’un dels grups electrògens, l’altre assumirà immediatament la plena càrrega de la instal·lació, i el més important, sense pas per “zero elèctric” pel que ningú tindrà conseqüències.

D’altra banda, quan hàgim de sumar potències, ja sigui per a aconseguir superiors als 1.000 kVA, o bé per a fer un sistema escalonat (per a fomentar l’optimització de consum segons demanda elèctrica), gràcies al sistema de paral·lel i PMS s’interconnectaran els Grups Electrògens entre ells augmentant la potència subministrada. Els grups poden ser de diferents potències, per la qual cosa la versatilitat és màxima.

 BAJO CONSUMO HIGIENIZADO PARALELO

Grup Electrogen paral·lel >60kVA Grup Electrogen PARAL·LEL >60kVA Grup Electrogen PARAL·LEL >60kVA

SOL·LICITA PRESSUPOST