Descripció del projecte

Especialistes en lloguer de generadors per qualsevol tipus de fires.