Motors dièsel amb regulació electrònica capaços de funcionar amb biodièsel. Reducció del consum de combustible, motors amb injecció electrònica i utilització d’olis sintètics de llarga durada.

Estalvi energètic. Estudiant les necessitats reals d’energia a consumir. Estudis ja realitzats amb esdeveniments repetitius han produït estalvisd’un 30% de la potència instal·lada.

Incorporació de transformadors separadors. reducció d’un 50% a l’impacte ambiental en serveis escenogràfics. No són necessaris grups diferenciats per il·luminació i so.

Reducció sonora i estanqueitat.

Kiloenergia assumeix la retirada i gestió de residus generats pels manteniments i revisions com empresa autoritzada per l’Agència de Residus amb el núm. P-611531.