Implementació de tot el material contractat. Projecte i legalització. Som empresa instal·ladora de baixa tensió amb registre núm. 005001702.